niedziela, 28 maja, 2023

Zarówno osoby, które są posiadają obywatelstwo niemieckie, jak i Polacy zatrudnieni i zamieszkujący na terenie Niemiec, mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, jakim jest Kindergeld. Aby uzyskać taką formę zapomogi niezbędne jest aby, osoby starające się o zasiłek podlegały obowiązkowi podatkowemu w Niemczech i odprowadzały składki do tamtejszego urzędu.

 

Komu należy się Kindergeld?

Mogą być to osoby zatrudnione na terenie Niemiec powyżej 6 miesięcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech lub osoby, które zostały oddelegowane do pracy na terenie Niemiec przez rodzimą firmę. Nie jest konieczne, aby rodzice lub opiekunowie dziecka byli w związku małżeńskim – mogą być rozwiedzeni lub mogą znajdować się w separacji. Dodatkowo, zasiłek rodzinny przyznawany jest nie tylko za własne potomstwo, ale również za dzieci przysposobione, które wraz z wnioskodawcą tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Zasiłek przyznawany jest na każde dziecko do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli nadal kontynuują one naukę w szkole lub studiują.

Kindergeld i dodatkowe świadczenia

Istnieje możliwość, aby Kindergeld był przyznany dzieciom mieszkającym na terenie Polski, jeżeli dziecko nadal się uczy. Miesięczna kwota świadczenia wynosi około 200 euro miesięcznie na każde dziecko, bez względu na to czy jest ono rodzone czy przysposobione. Finalna wysokość zasiłku uzależniona jest od liczby dzieci wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Osoby, których łączne zarobki nie przekraczają 900 euro mogą dodatkowo ubiegać się o dodatek do zasiłku w wysokości 170 euro na każde dziecko. Świadczenie to przysługuje również samotnym rodzicom, jeżeli ich przychód miesięczny nie przekracza 600 euro.

 

Tags: ,

Related Article

No Related Article

https://burofluo.com/wygradzanie-jezdni-podczas-remontow-nawierzchni/ https://zen-satori.org/oznakowanie-drogowe-stale-i-tymczasowe/ https://birchclothing.com